kilar gyn

Om Oss

Vi är en privat gynekologmottagning som har fokus på kvinnohälsa i livets alla skeden. Du kan boka tid till oss för dina gynekologiska besvär, ofrivillig barnlöshet, kontroll av tidig graviditet och gynekologisk hälsokontroll.

För dig med sjukförsäkring kan vi erbjuda tid för undersökning i samarbete med Hälsobolaget. Kontakta ditt försäkringsbolag för att boka tid.

Våra läkare är specialister inom gynekologi och obstetrik med flera års erfarenhet av arbete inom gynekologisk öppenvård och kirurgi. Vi är medlemmar i Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi och håller oss uppdaterade kring senaste medicinska riktlinjer samt nya rön. Det är viktigt för oss att arbeta enligt evidensbaserad vetenskap och beprövad erfarenhet. Vår sjuksköterska är distriktssköterska med särskild utbildning inom urogynekologi så att vi på bästa sätt kan hjälpa kvinnor med besvär som inkontinens och framfall.

Våra Tjänster

Innan du bokar din tid, läs igenom våra specifika tjänster nedan.

Tjänsterna är till för att du ska få en så fullständig och smidig utredning och behandling som möjligt. Boka sedan den tid till sjuksköterska/läkare som vi rekommenderar för just det du behöver hjälp med.

Inkontinens:

Boka Inkontinens, tid till läkare för utredning. Vid första besöket kartlägger vi dina besvär och lägger upp en plan för vidare utredning och möjlig initial behandling. Därefter blir det oftast ett besök till sjuksköterska för uppföljning och ytterligare tester. Det kan sedan bli aktuellt med ytterligare besök till läkare för ställningstagande till medicinsk eller kirurgisk behandling.

Byte prolaps- eller hormonring

Boka Ringbyte , tid till sjuksköterska för hjälp med byte av prolapsring (framfallsring) och/eller hormonring.

Ofrivillig barnlöshet

Boka Ofrv barnlöshet. Om partner finns uppge även hans/hennes personnummer vid bokning. Vid första läkarbesöket kartlägger vi er situation och lägger upp en plan för vidare utredning som kan innebära blodprover, spermieanalys, gynekologisk undersökning inklusive vaginalt ultraljud, äggledarundersökning och vid behov undersökning av partner. Därefter sammanfattar vi resultat av utredningen och går igenom vilka möjligheter det finns till hjälp för att uppnå graviditet. Vi kan erbjuda ägglossningsstimulering på vår mottagning. Vid behov av IVF samarbetar vi med Göteborgs IVF klinik men remiss kan även skickas till annan önskad klinik.

Det är viktigt att både du som patient och din partner deltar vid besök för fullständig utredning.

Vi har ingen åldersgräns för inledande av utredning. Vid första besök kommer utredning planeras utifrån dina/era förutsättningar. Åldersgräns för inledande av behandling med ägglossningsstimulering eller IVF är ej fyllda 45 år hos behandlad patient.

Övriga gynekologiska besvär

För blödningsbesvär, framfall, vulvasjukdomar, samlagsmärtor, endometrios, klimakteriebesvär, preventivmedelsrådgivning, PMS, PCO/PCOS, kontroll av tidig graviditet (tom graviditetsvecka 12), upprepade missfall och gynekologisk hälsokontroll boka Läkare Gyn, tid till läkare för rådgivning och undersökning.

Recept

Har du tidigare blivit bedömd och fått recept förskrivet av sjuksköterska eller läkare på Kilbäckskliniken kan du boka Recept vid önskemål om förnyelse av ditt recept. Har du inte tidigare fått förskrivning från Kilbäckskliniken eller om du önskar annat/nytt läkemedel boka tid till Läkare Gyn för bedömning.

Snäckor

Priser

För att veta vilken typ av besök just du ska boka, läs mer under fliken Våra tjänster.

Efter första besök hos läkare eller sjuksköterska kan ytterligare besök rekommenderas för vidare utredning, behandling eller uppföljning.

Vid behov kan provtagning erbjudas till självkostnadspris.

Betalning sker med hjälp av swish eller betalkort på mottagningen i anslutning till besöket. Ej kontanter. Vid receptförskrivning sker betalning genom faktura.

Avbokning är möjlig fram till 24 timmar innan besöket. Vid uteblivet besök debiteras hela avgiften genom faktura.

  • Ringbyte, sjuksköterska 600 kr, 20 min
  • Inkontinens, läkare 1500 kr, 30 min
  • Ofrv barnlöshet, första besök till läkare 1500 kr, 30 min. Sammanlagd kostnad för basutredning varierar mellan 5000-8400 kr beroende på utredningsbehov. Information om din/er sammanlagda kostnad ges vid första besöket.
  • Läkarbesök Gyn 1500 kr, 30 min.
  • Recept 250 kr