Om Oss

Välkommen till leg. psykolog Emelie Haglund på Kilbäckskliniken. Emelie har bred erfarenhet och vana vid att möta människor i livets olika skeden. Hon är speciellt intresserad av psykologiska aspekter av kvinnohälsa och fertilitet och svårigheter kopplade därtill så som ofrivillig barnlöshet, missfall och klimakteriebesvär. I terapi arbetar hon oftast utifrån KBT men har också utbildning inom psykodynamisk terapi och kan anpassa val av metod utifrån dig som söker.

Som legitimerad psykolog arbetar Emelie utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet under tillsyn av socialstyrelsen. Hon är medlem i Sveriges Psykologförbund och i Psykologföretagarna, innehar patientförsäkring. Läs mer på Emelie Haglunds hemsida haglundpsykologi.se

Fjäril

Våra tjänster

Det finns perioder i livet där vi möter utmaningar som ibland kan vara svåra att hantera på egen hand. Nedan följer några exempel på anledningar att träffa psykolog på Kilbäckskliniken.

  • Ofrivillig barnlöshet
  • Smärta/obehag vid sex
  • Att känna stress, oro eller nedstämdhet kring sin kropp och dess fungerande
  • Mående kopplat till klimakteriebesvär
  • Missfall

Du kan även söka utifrån exempelvis livsfunderingar, relationsproblem, föräldraskapsfrågor eller om du är i kris eller sorg.

Psykologmottagningen erbjuder allt från enstaka psykologsamtal till längre terapier till enskilda eller par. Välkommen att boka ett förutsättningslöst besök utifrån dina behov och önskemål. I samband med detta görs en plan gemensamt för fortsatt kontakt.

Du/ni kan boka direkt via bokningslänken nedan eller skicka en bokningsförfrågan på e-mail bokning@haglundpsykologi.se. Vänligen uppge namn och telefonnummer.

Snäckor

Priser

Nybesök individsamtal 60 min kostar 1200 kr.

Nybesök par eller familj 90 min kostar 1600 kr.

Återbesök individsamtal 45 min kostar 950 kr.

Återbesök par eller familj 75 min kostar 1300 kr.

Besök sker på Kilbäckskliniken i Uddevalla.

Betalning sker i samband med besöket. Kom ihåg att ta med legitimation. Avbokning senast 48 timmar före planerad tid.